Vurdering og vejledning

Når jeg starter nye elever og træningsheste op, laver jeg samtidig en vurdering og vejledning, som du som kunde får med dig.

Vurderingen indebærer, at jeg analyserer på hestens personlighed og herudfra dens styrker, svagheder og potentiale.

Vejledningen fungerer som en guide for dig til, hvilke ting du skal være opmærksom på i træningen, hvilke øvelser du bør have fokus på og hvordan de forskellige typiske konflikter, der kan opstå, bør håndteres. Vejledningen skal ikke ses som en manual til hesten, men som en rettesnor, man kan vælge at arbejde udfra.