Teoretisk træning

Den teoretiske træning er en vigtig byggesten i at få et godt partnerskab med sin hest.

Det er essentielt at man har forståelse for heste generelt, men også for hesten som individ. For at få en generel forståelse, er man nød til at sætte sig ind i hestens basale behov og instinkter:

 • Flugtdyrsinstinktet
 • Flokinstinktet
 • Føde
 • Forplantning

Hestenes individuelle forudsætninger kan være udefra- eller indefrakommende og er givetvis forskellig fra hest til hest. Nogle kan vi påvirke, andre kan vi ikke.

De upåvirkelige faktorer kan f.eks. være:

 • Alder
 • Eksteriør
 • Visse skader
 • Til vis del sind og personlighed

Disse er alle faktorer, som vi ikke kan tage ud af hesten og derfor er nødt til at lære, at samarbejde med.

De påvirkelig faktorer kan f.eks. være:

 • Vaner og tidligere indlæring
 • Fokus
 • Tillid
 • Motivation
 • Muskulatur
 • Visse skader
 • Til vis del sind og personlighed

Lige såvel som hestene har forudsætninger, som påvirker partnerskabet, har vi mennesker det også.  De største forskelle mellem heste og mennesker er dog de basale behov og instinkter, da vi mennesker som hovedregel er rovdyr. Dette bidrager med en hel del kommunikationsvanskeligheder og er oftest grunden til, at partnerskabet mislykkes.